Ostatnia aktualizacja:  12.06.2018

POLSKIE TOWARZYSTWO CIEKŁOKRYSTALICZNE

Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne zostało założone 01.08.2008 roku w celu rozwijania współpracy między krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem badań i zastosowań ciekłych kryształów w Polsce. Zadaniem PTC jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ciekłych kryształach i ich zastosowaniach oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi oraz krajowymi ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami naukowymi.

Click here to enlarge Członkowie PTC podczas XVIII Conference on Liquid Crystals, Augustów, wrzesień 2009
SIEDZIBA
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński
Prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
e-mail: ptc@uj.edu.pl
REGON: 120761453
NIP: 6772327750
NUMER KONTA BANKOWEGO
Nazwa banku: BRE BANK SA
Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne
adres: Prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
dla wpłacających w PLN: 66 1140 1081 0000 2092 4800 1001
dla wpłacających w USD: PL 39 1140 1081 0000 2092 4800 1002
dla wpłacających w EURO: PL 12 1140 1081 0000 2092 4800 1003
SWIFT CODE: BREXPLPWKRA

Wysokość składek członkowskich:

  • dla członków zwyczajnych (studentów i doktorantów): 30 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych: 60 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych (samodzielnych*): 100 zł/rok
  • dla członków zagranicznych 20 Euro/rok
  • dla członków wspierających: min. 1000 zł/rok
* Członek zwyczajny samodzielny zaczyna płacić składkę 100 zł od następnego roku kalendarzowego po uzyskaniu habilitacji.

©2018 Admin: Wojciech Tomczyk