AKTUALNOŚCI

Ostatnia aktualizacja:  12.06.2018

Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego,

Coroczne Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego w tym roku odbędzie się w Krakowie w Instytucie Fizyki UJ w dniu 26.06.2018 r.

Wszystkich członków PTC serdecznie zapraszamy.

Seminarium zakończy się obiadem około godz. 16:00.

Planowane w czasie seminarium wystąpienia należy zgłaszać do:
Pani dr hab. Moniki MARZEC (monika.marzec[at]uj.edu.pl).

PROGRAM SEMINARIUM

Przewodniczący PTC
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIELIŃSKI


Dear Colleague,

it is our pleasure to announce the XXIII Czech-Polish Seminar 'Structural and Ferroelectric Phase Transitions'. The Seminar will be held in Kouty, Czech Republic on May 21-25, 2018.

Please, check our website: http://palata.fzu.cz/cpsem/

Registration and abstract submission will be open in January 2018. The early-bird fee of 350 EUR will include accommodation, full board, excursion, and social dinner. The program committee is considering the possibility of editing a traditional special issue of the Phase Transitions journal. Potential contributors are kindly asked to express their interest by sending an e-mail to Marek Pasciak at cpsem@fzu.cz.

Expected deadlines:
Registration & abstracts before: March 10, 2018
Contributions to the Special Issue before : April 20, 2018
Payment by bank transfer before: April 30, 2018

We are looking forward to meeting you in Kouty!

On behalf of the organizing committee,
Jirka Hlinka


Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego informuje, że w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w okresie od 16-07-2015 do 15-07-2017, nagrody otrzymali:

I nagroda - 700 zł

Mgr inż. Paulina ZIEJA (tytuł pracy: Zależność skoku helisy od temperatury w mieszaninach związków ciekłokrystalicznych różniących się długością łańcucha chiralnego , promotor – Dr hab. inż. Marzena TYKARSKA, prof. WAT; recenzent: Dr inż. Magdalena ŻUROWSKA)

II nagroda - 500 zł

Mgr inż. Ewelina DMOCHOWSKA (tytuł pracy: Synteza prętopodobnych 9,9-podstawionych pochodnych fluorenu, promotor – Dr hab. inż. Przemysław KULA, prof. WAT; recenzent: Dr hab. Tomasz GANICZ)


Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej. Konkurs dotyczy prac obronionych w okresie od 16go lipca roku 2015 do 15go lipca roku 2017. Prace należy przysyłać w formie elektronicznej do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31go lipca 2017 roku. Formularz zgłoszenia pracy można pobrać ze strony: http://www.ptc.uj.edu.pl/konkursy.php. Oprócz formularza oraz samej pracy proszę dołączyć obie recenzje pracy.


Nowe oferty pracy w zakładce Oferty pracy.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego informuje, że w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w okresie od 16-07-2014 do 15-07-2016, nagrody otrzymali:

I nagroda

Dr inż. Jakub Herman (tytuł pracy: Synteza nowych nematogennych pochodnych oligofenyli i tolanów o dużej dwójłomności, promotor – Mjr dr hab. inż. Przemysław Kula)

II nagroda

Dr inż. Maciej Czajkowski (tytuł pracy: Badania pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji, promotor – Prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz)

III nagroda

Dr inż. Olga Chojnowska (tytuł pracy: Ciekłokrystaliczne mieszaniny z fazą niebieską. Optymalizacja składów i właściwości, promotor – Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski)

W skład komisji konkursowej wchodzili:
Prof. dr hab. Jan Jadżyn
Prof. dr hab. Stanisław Urban
Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Ossowska-Chruściel


Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej. Konkurs dotyczy prac obronionych w okresie od 16go lipca roku 2014 do 15go lipca roku 2016. Prace należy przysyłać w formie elektronicznej do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31go lipca 2016 roku. Formularz zgłoszenia pracy można pobrać ze strony: http://www.ptc.uj.edu.pl/konkursy.php.Oprócz formularza oraz samej pracy proszę dołączyć obie recenzje pracy.


Firma Merck ogłasza konkurs o granty dotyczące nowych idei w zastosowaniach ciekłych kryształów. Informacje pod linkiem: www.merckgroup.com/df-award


We wrześniu b.r. komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Marzena Tykarska (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
Członkowie:
dr hab. Agnieszka Iwan (Instytut Elektrotechniki, Wrocław)
dr Stanisław A. Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
po zapoznaniu się ze złożonymi pracami, w uznaniu wartości merytorycznej prac, zdecydowała przyznać trzy nagrody w konkursie na „najlepszą pracę magisterską poświęcone tematyce ciekłych kryształów, której obrona odbyła się w terminie od 16-07-2013 do 15-07-2015:


I nagroda – 1000 zł

dla p. mgr Tomiły Łojewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt.„Synteza i badanie samoorganizacji hybrydowych nanocząstek Au, Ag i PbS modyfikowanych ligandami promezogenicznym”

II nagroda – 700 zł

dla p. mgr Aleksandry Deptuch z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Badania struktury faz krystalicznych i ciekłokrystalicznych zwiazków z szeregu homologicznego nOS5 metodami komplementarnymi”

III nagroda – 500 zł

dla p. mgr inż. Katarzyny Gaładyk z z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznych mieszanin ferroelektrycznych o kącie pochylenia molekuł 22,5˚”


Zdjęcie tekstury ciekłokrystalicznej zrobione przez Wojciecha Tomczyka (Uniwersytet Jagielloński) - członka Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego zostało wybrane przez jury (International Liquid Crystal Society) jako zdjęcie miesiąca SIERPIENIA 2015: http://www.lcinet.kent.edu/ILCS/main/page137/page67/
POWRÓT

©2018 Admin: Wojciech Tomczyk