ARCHIWUM WIADOMOŚCI


W dniu 17 czerwca 2015 o godz. 11:00 odbyło się w Poznaniu, w murach Politechniki Poznańskiej, Walne Zebranie członków PTC oraz Seminarium Naukowe PTC.
Program Seminarium Naukowego PTC

  Wykład:

 • Prof. T. Martyński „Monomolekularne warstwy barwników fluorescencyjnych i ich mieszanin z ciekłymi kryształami”
 • Prof. J. Hoffmann „Miękki mod a dielektryczne właściwości ferroelektrycznych ciekłych kryształów”
 • Prezentacje:

 • A. Siarkowska „Właściwości polimerowych światłowodów fotonicznych wypełnionych mieszaninami ciekłokrystalicznymi”
 • J. Jaworska „Fotoindukowane przejścia fazowe w ciekłokrystalicznych pochodnych azobenzenu”
 • M. Mrukiewicz „Spektroskopia dielektryczna nematyków dwuczęstotliwościowych”
 • M. Knapkiewicz „Proces przepolaryzowania ferroelektrycznych ciekłych kryształów”

Zdjęcie tekstury ciekłokrystalicznej wykonane przez Wojciecha Tomczyka (członka PTC) zostało wybrane przez jury SOFT MATTER WORLD jako zdjęcie miesiąca sierpnia w kalendarzu na rok 2015.

http://softmatterworld.org/gallery/images/2015_CALENDAR/Aug.jpg

Zdjęcie tekstury wykonane przez członka PTC Wojciecha Tomczyka zostało wybrane przez ILCS na zdjęcie miesiąca stycznia 2015.

http://www.lcinet.kent.edu/ILCS/main/page137/page46/page46.html

Gratulujemy sukcesu!


Nagrodzeni w konkursie PTC na najlepszą pracę doktorską, z dziedziny ciekłych kryształów, której obrona odbyła się w terminie od 16-07-2012 do 15-07-2014. Komisja konkursowa w składzie:

dr hab. inż. Paweł Perkowski (przewodniczący), dr hab. Eryk Wolarz, dr hab. Damian Pociecha


I nagroda w wysokości 1500zł

dla p. Rafała Kowerdzieja z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.“Liquid crystal metamaterial transducers with tunable parameters in GHz and THz frequency range”

II nagroda w wysokości 1200zł

dla p. Anny Modlińskiej z Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. „Wpływ struktury molekularnej kalamitycznych ciekłych kryształów na ich parametr porządku oraz tworzenie monowarstw na granicy faz”

III nagroda w wysokości 900zł

dla p. Karola Trojanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. “Lattice Models of Biaxial, Tetrahedratic and Chiral Order”


Dnia 16 czerwca 2014 o godzinie 12:00 odbyło się we Wrocławiu Seminarium Naukowe i Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego. PROGRAM Podczas Walnego Zebrania zdecydowano, że od 2015 roku zostaje podwyższona składka dla członka zwyczajnego z 50zł na 60zł.


The ILCS has several different honors and awards for scientists and engineers at different career stages. These include:
1) The Glenn H. Brown Prizes for the best Ph.D. theses (four are usually awarded every two years);
2) The Michi Nakata Award for early career (postdoctoral) achievement;
3) The Samsung and LG Philips Display Mid-Career Awards (two separate awards); and
4) Election as Honored Member.

The ILCS Awards are given biennially (once every two years) at the International Liquid Crystal Conference (ILCC). General rules governing the process for solicitation of nominations and selection of the winners can be found in the ILCS Bylaws. The deadline for submission of nominations for all awards to be made at the 2014 ILCC to be held in Ireland is February 15, 2014.


NOMINATION FOR THE ILCS AWARDS WILL BE ACCEPTED ONLINE ONLY AT: http://www.lcinet.kent.edu/ILCS/members/honors_awards/nomination.php

- Past Recipients
- Award Policies of the ILCS


The last not the least caveat is that the eligibility for nomination is not limited to the members of ILCS. I would like to encourage to widely distribute this announcement to anybody who might have potential interest in the awards.

Sincerely,

Hiroshi Yokoyama
Chair, ILCS Honors and Awards Committee


W dniu 19 września 2013 odbyło się doroczne Walne Zebranie PTC.
Sprawozdanie finansowe oraz organizacyjne Zarządu PTC zostało przyjęte.


W dniu 19 września 2013 zostały ogłoszone wyniki konkursów PTC.

Wyniki konkursu na „Najlepszą pracę doktorską dotyczącą ciekłych kryształów”:


I miejsce

Michał Wójcik , "Synteza i właściwości fizykochemiczne ligandów ciekłokrystalicznych, pochodnych 4,4'-bifenylu, do modyfikacji powierzchni nanocząstek złota"
promotor: J. Mieczkowski, Uniwersytet Warszawski


II miejsce

Urszula Jarek-Mikulska , "Ciekłokrystaliczne asymetryczne bliźniaki "
promotor: Z. Galewski, Uniwersytet Wrocławski


III miejsce

Jan Czerwiec, "Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań w wyświetlaczach LCD"
promotor: M. Marzec , Uniwersytet Jagielloński


Wyniki konkursu na „Najlepszą pracę magisterską dotyczącą ciekłych kryształów”:

I miejsce

Anna Zep, "Liniowe, asymetryczne dimery mezogeniczne wykazujące przejście fazowe nematyk-nematyk"
promotor: D. Pociecha, Uniwersytet Warszawski


II miejsce

Magdalena Katarzyna Kosyl, "Mezogeny modyfikowane produktami naturalnymi"
promotor: D. Ossowska-Chruściel, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach


III miejsce

Izabela Niezgoda, "Polimorfizm ciekłokrystaliczny estrów kwasów 4-[(4’-alkiloksyfenylo)diazenylo]benzoesowych oraz związków bananowych na bazie 4- Chlororezorcynolu"
promotor: Z. Galewski, Uniwersytet Wrocławski

Wyniki konkursu na "Najlepszy plakat konferencyjny na konferencji CLC 2013":

I miejsce

Urszula Chodorow, "Liquid crystal materials with controlled absorption anisotropy in terahertz range", Wojskowa Akademia Techniczna

II miejsce

Katarzyna Milewska, "Synthesis and properties of orthoconic ferro- and antiferroelectric liquid crystals with different chiral centers", Wojskowa Akademia Techniczna

III miejsce

Agata Siarkowska, "Photoalignment of liquid crystals in micro capillaries", Politechnika Warszawska


Komisja Konkursowa powołana do oceny prac zgłoszonych do Konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku 2011, w skład której weszli:

 • Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. Stanisław Wróbel
 • Członek Komisji: Dr hab. Danuta Ossowska-Chruściel
 • Członek Komisji: Dr inż. Adam Januszko

Przyznała następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 1200

dla p. mgr inż. Piotra Harmaty z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę pod tytułem:

„ Synteza wybranych lateralnie fluoropodstawionych 4,4”-dialkilo-[1:1’;4’:1”]-terfenyli ”


II nagroda w wysokości 1000

dla p. mgr inż. Mateusza Mrukiewicza z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę pod tytułem:

„ Wpływ kabli pomiarowych na wyniki spektroskopii dielektrycznej smektycznych ciekłych kryształów ”


III nagroda nie przyznanoWyniki konkursu organizowanego przez PTC na najlepszą pracę doktorską w latach 2008-2010

Komisja Konkursowa w składzie:

 • Przewodniczący Komisji: Profesor Józef Żmija
 • Członek Komisji: Profesor Danuta Bauman
 • Członek Komisji: Dr hab. Wojciech Otowski

W dniu 15.09.2010 r. ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską w latach 2008-2010.

Nagrody przyznano następującym osobom:

I nagroda w wysokości 1500zł

dla p. Magdaleny Żurowskiej z Instytutu Chemii, Wojskowej Akademii Technicznej

II nagroda w wysokości 1200zł

dla p. Małgorzaty Jasiurkowskiej z Instytutu Fizyki Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk

III nagroda w wysokości 900zł

dla p. Marty Wierzejskiej-Adamowicz z Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego


POWRÓTW czasie konferencji ILCC dn. 15 lipca 2010 r. o godz. 13:30 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie członków PTC. Regulamin oraz porządek obrad niniejszego zebrania znajdują się w poniżej:

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego w dniu 15 lipca 2010 r. w Krakowie

Zdjęcia z Walnego Zebrania członków PTC:
Click here to enlarge

Fot.1 Pani dr hab. M. Marzec prezentująca wiersz będący podsumowaniem XVIII konferencji ciekłokrystalicznej, Augustów 2009 (autor wiersza prof. dr hab. G. Derfel)

Click here to enlarge

Fot.2 Zapowiedź kolejnej konferencji ciekłokrystalicznej organizowanej przez WAT

Click here to enlarge

Fot.3 Panie (od lewej) dr inż. M. Tykarska, dr inż. M. Buczkowska i dr hab. M. Marzec śpiewające hymn PTC

Click here to enlarge

Fot.4 Pani prof. dr hab. D. Bauman - przewodnicząca Walnego Zebrania członków PTC

Click here to enlarge

Fot.5 Sprawozdanie dotyczące organizacji 23rd ILCC w Krakowie. Na zdjęciu Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 23rd ILCC w Krakowie Pan prof. dr hab. S. Urban oraz przewodnicząca Walnego Zebrania członków PTC Pani prof. dr hab. D. Bauman


POWRÓT

Przyznano nagrody za najlepszą pracę magisterską oraz najlepszy plakat młodego pracownika nauki.

W skład Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych do Konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz na najlepszy plakat młodego pracownika nauki, powołanej na XVIII „Liquid Crystal Conference” – organizowanej przez WAT pod auspicjami PTC weszli:

 • Przewodniczący Komisji: Dr hab. Janusz Chruściel (Akademia Podlaska)
 • Członek Komisji: Dr Andrzej Kapanowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Członek Komisji: Dr inż. Wiktor Piecek (Wojskowa Akademia Techniczna)

W kategorii najlepsza praca magisterska nagrody pieniężne otrzymali:

I nagroda w wysokości 1334 PLN (1200 PLN netto)

dla p. Mirosława Salamończyka za pracę pod tytułem:

„ Świecące banany - ciekłe kryształy z fluoryzującym rdzeniem mezogenicznym ”


II nagroda w wysokości 1111.00 PLN ( 1000 PLN netto)

dla p. Michała Czerwińskiego za pracę pod tytułem:

„ Wpływ cyjanopochodnych ciekłokrystalicznych na stabilność indukowanej fazy antyferroelektrycznej ”


III nagroda nie przyznano


W kategorii najlepszy plakat młodego pracownika nagrody pieniężne otrzymali:

I nagroda w wysokości 889 PLN (800 PLN netto)

dla p. mgr Magdy Żurowskiej za prezentację B-21 pod tytułem:

„An influence of alkoxy spacer length and fluorosubstitution of benzene ring on mesogenic and spectral properties of high tilted antiferroelectric 4'-(S)-1 (methylheptyloxycarbonyl) biphenyl-4-yl 4-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)alkoxybenzoates ”


II nagroda w wysokości 667 PLN (600 PLN netto)

dla p. mgr Anny Modlińskiej za prezentację C-18 pod tytułem:

„ Orientational order of some fluorosubstituted liquid crystals studied by optical spectroscopy methods ”


III nagroda w wysokości 445 PLN(400 PLN netto)

dla p. mgr Marty Wierzejskiej-Adamowicz za prezentację B-17 pod tytułem:

„ Bias field influence on dielectric spectra of B phases of bent-core thioesters ”


III nagroda w wysokości 445 PLN(400 PLN netto)

dla p. mgr Łukasza Szczucińskiego za prezentację A-19 pod tytułem:

„ Some novel fluorinated terphenyl isothiocyanate liquid crystals ”

POWRÓT
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego odbyło się w czwartek 17.09.2009r. o godz. 15.00 w Augustowie w Hotelu Warszawa, podczas trwania 18th International Conference on Liquid Crystals.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTC w dn. 17.09.2009:

 1. Otwarcie Walnego zebrania Członków przez Przewodniczącego PTC: S. Urbana.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym. W jej skład weszli: J. Chruściel, K. Garbat oraz P. Garbat.
 3. Komisja ze swojego składu wybrała przewodniczącego J. Chruściela.
 4. Wybrano (w głosowaniu jawnym) na przewodniczącego walnego zebrania: J. Jadżyna, na zastępcę przewodniczącego zebrania: St. Wróbla oraz na sekretarza P. Perkowskiego.
 5. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 41 osób. Tym samym stwierdzono kworum zebrania.
 6. Przyjęto (w głlosowaniu jawnym) regulamin obrad Walnego Zebrania.
 7. Przyjęto (w głosowaniu jawnym) wniosek aby do kolejnego walnego zebrania Prof. Dąbrowski (po konsultacjach) przygotował ostateczną wersję Regulaminu Obrad Walnego Zebrania członków PTC.
 8. Przyjęto (w głosowaniu jawnym) porządek obrad ze zmienioną kolejnością punktów.
 9. Przyjęto (w głosowaniu jawnym) Regulamin Głosowania Elektronicznego.
 10. Przyjęto (w głosowaniu tajnym) zmianę w Statutcie Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego, umożliwiajacą głosowanie elektroniczne.
 11. Przyjęto (w głosowaniu jawnym) sprawozdanie (wygłoszone przez przewodniczącego PTC) z bieżącej działalności PTC.
 12. Przyjęto (w głosowaniu jawnym) sprawozdanie (wygłoszone przez skarbnika PTC) ze stanu finansów PTC.
 13. Przyjęto przez aklamację informację o stanie przygotowań do ILCC 2010.
 14. W głosowaniu tajnym wybrano na członka honorowego PTC Pana Profesora J. Janika.
 15. W głosowaniu tajnym wybrano na człlonka honorowego PTC Pana Profesora J. Żmiję.
 16. Przedstawiono wolne wnioski oraz propozycje na dalszą dzialalność PTC.

Podczas Walnego Zebrania podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego o zmianie Statutu PTC, umożliwiającej głosowanie elektroniczne
 • Uchwała nr 2 w sprawie nadania honorowego członkostwa Panu Profesorowi J.Janikowi
 • Uchwała nr 3 w sprawie nadania honorowego członkostwa Panu Profesorowi J.Żmii

W dniu 20 listopada 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków PTC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Członka Komitetu Założycielskiego
 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
 3. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza – głosowanie jawne
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania – głosowanie jawne
 5. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie jawne
 6. Wybór Władz PTC w tajnym głosowaniu:
  1. wybór Przewodniczącego
  2. wybór Zastępcy Przewodniczącego
  3. wybór Sekretarza
  4. wybór Skarbnika
  5. wybór Członka
 7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu.
 8. Uchwała o wyborze Organów Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego – głosowanie jawne
 9. Uchwała o ustaleniu wysokości skladek członkowskich – głosowanie jawne
 10. Uchwała o zmianie w statucie PTC §20 pkt.2 dotyczącym terminu corocznego Walnego Zebrania Członków PTC – głosowanie jawne
 11. Uchwała o rekomendacji polskiego przedstawiciela we władzach ILCS
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie Zebrania przez Przewodniczacego Zebrania

Na mocy uchwały Nr 1 wybrano organy Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.

Na mocy uchwały Nr 2 Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego ustalono wysokość składek członkowskich:

 • dla członków zwyczajnych: 50 zł/rok
 • dla członków zwyczajnych (studentów i doktorantów): 20 zł/rok
 • dla członów wspierających: min. 1000 zł/rok
 • dla członków zagranicznych 20 Euro/rok

§ 20. pkt. 2 brzmiący: „ Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoluje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku.”, zastąpiono: „ Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 listopada każdego roku.”

POWRÓT

©2018 Admin: Wojciech Tomczyk