CZŁONKOWIE PTC

Członkowie wspierający | Członkowie honorowi | Członkowie zwyczajni |
Byli członkowieCzłonkowie wspierający

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
Uniwersytet Jagielloński
Prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
Wojskowa Akademia Techniczna
Kaliskiego2
00-908 Warszawa
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Warszawska 24
31-155 Kraków

Członkowie honorowi

Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Prof. dr hab. Stanisław Urban (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. dr hab. inż. Józef Żmija (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)


POWRÓT

Członkowie zwyczajni

Indeks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


B

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz ( Politechnika Wrocławska, Wrocław )

Dr inż. Natalia Bielejewska (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Dr inż. Alexey Bubnov ( Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, Czechy )

Dr inż. Mariola Buczkowska (Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka, Łódź)

C

Mgr Sylwia Ciastek ( Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej,Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Dr inż. Urszula Chodorow (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Mgr inż. Olga Chojnowska (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Artur Chołuj (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Prof. dr hab. Janusz Chruściel (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)

Dr Marcin Chrzanowski (Warszawa)

Dr Ewa Chrzumnicka (Politechnika Poznańska, Poznań)

Dr inż. Maciej Czajkowski (Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław)

Dr inż. Michał Czerwiński (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

D

Dr Dorota Dardas (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Mgr Aleksandra Deptuch (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. dr hab. Grzegorz Derfel (Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka, Łódź)

Mgr inż. Anna Drzewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

F

Dr Jakub Fitas (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

G

Dr hab. Zbigniew Galewski (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Dr Mirosław Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

Dr inż. Katarzyna Garbat (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Piotr Garbat (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

H

Mgr inż. Piotr Harmata (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Jakub Herman (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Shirxan Humbatov (Uniwersytet w Baku)

I

Dr hab. Agnieszka Iwan (Instytut Elektrotechniki,Oddział Technologii i Materiałoznastwa Elektrotechnicznego, Wrocław)

J

Prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Dr hab. inż. Adam Januszko (Wojskowy Instytut Inżynierii Wojskowej, Wrocław)

Dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

Mgr inż. Joanna Jaworska (Politechnika Wrocławska, Wrocław)

Dr Ewa Juszyńska-Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

K

Dr Andrzej Kapanowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Mgr Szymon Kapuściński ( Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź)

Prof. dr hab. Piotr Kaszyński (Organic Materials Research Group Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, USA)

Prof. dr hab. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa)

Mgr inż. Magdalena Knapkiewicz (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Prof. dr hab. Antoni Kocot (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice)

Dr hab. Marek Andrzej Kojdecki (Instytut Matematyki i Kryptologii, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa)

Dr inż. Łukasz Kolek (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów)

Mgr Izabela Korbecka (Niezgoda) (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Dr inż. Krystian Kowiorski (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Prof. dr hab. Wojciech Kuczyński (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Dr hab. inż. Przemysław Kula (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Katarzyna Kurp (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

L

Dr Wiktor Lewandowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Prof. dr hab. Lech Longa (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

M

Dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska, Poznań)

Dr hab. Monika Marzec (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej,Polska Akademia Nauk, Kraków)

Dr inż. Rafał Mazur (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr Katarzyna Merkel (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice)

Prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski ( Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Dr Emilia Miszczyk (Politechnika Radomska, Radom)

Dr inż. Przemysław Morawiak (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Mateusz Mrukiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec (Politechnika Wrocławska, Wrocław)

N

Dr Kamila Nowicka (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

O

Mgr inż. Hanna Orlikowska (Politechnika Wrocławska, Wrocław)

Dr Natalia Osiecka (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)

Dr hab. Mirosława D. Ossowska-Chruściel (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)

Dr hab. Wojciech Otowski (Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska, Kraków)

P

Prof. dr hab. inż. Janusz Parka (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Warszawa)(Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr hab. inż. Wiktor Piecek (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr hab. Damian Pociecha (Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Warszawa)

Mgr Marta Podruczna (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Mgr Marta Pytlarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

R

Mgr Aldona Rajewska (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk-Otwock)

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr hab. Stanisław Andrzej Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Staszica w Pile, Piła)

Dr Arkadiusz Rudzki (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)

S

Dr Mirosław Salamończyk (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Mgr inż. Agata Siarkowska (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

Dr inż. Joanna Sołtysiak (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa)

Dr inż. Marek Sutkowski (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

T

Mgr Wojciech Tomczyk (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr hab. inż. Marzena Tykarska (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

U
W

Dr hab. Barbara Ważyńska (Wydzial Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Politechnika Radomska, Radom)

Dr inż. Dorota Węgłowska (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Rafał Węgłowski ( Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr hab. Eryk Wolarz (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań)

Prof. dr hab. Tomasz Woliński (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

Mgr Jarosław Wróbel (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Z

Dr hab. Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

Dr Sławomir Zalewski (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zieliński (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr. inż. Magdalena Żurowska (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)


POWRÓT

Byli członkowie

Prof. dr hab. Danuta Bauman (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska , Poznań)

Dr inż. Maciej Chrunik (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr inż. Jan Czerwiec (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr Justyna Czeszejko-Sochacka (FQS, Polska)

Dr Kacper Drużbicki (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr hab. Jerzy Hoffmann (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Prof. dr Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)

Dr Joanna Janik-Kokoszka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Doc. dr hab. Wojciech Jeżewski (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

Mgr Milena Kołpaczyńska (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Dr inż. Rafał Kowerdziej (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Dr Karolina Madrak (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Dr Alberto Marini (Dipartimento di Chimica, Universita di Pisa, Włochy)

Prof. dr hab. Józef Mościcki (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr Adriana Wawrzyniak (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr inż. Paweł Wierzba (Politechnika Gdańska, Gdańsk)

Dr Marta Wierzejska-Adamowicz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr Michał Wójcik (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Prof. dr hab. Stanisław Wróbel (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)


POWRÓT

©2018 Admin: Wojciech Tomczyk