FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie

Uwaga! Należy wypełnić starannie wszystkie pola formularza

Stopień i tytuł naukowy:

Imię i nazwisko:

Afiliacja:

Poczta elektroniczna:

Rodzaj członkostwa:

członek zwyczajny

członek zwyczajny (student/doktorant)

członek wspierający

członek zagraniczny

Prosimy przepisać kod z obrazka (wielkość liter nie ma znaczenia)

Token

Wysokość składek członkowskich:

  • dla członków zwyczajnych (studentów i doktorantów): 30 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych: 60 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych (samodzielnych*): 100 zł/rok
  • dla członków zagranicznych 20 Euro/rok
  • dla członków wspierających: min. 1000 zł/rok
* Członek zwyczajny samodzielny zaczyna płacić składkę 100 zł od następnego roku kalendarzowego po uzyskaniu habilitacji.

©2018 Admin: Wojciech Tomczyk