Członkowie Zarządu PTC

Przewodniczący:prof. dr hab. inż. Jerzy Zieliński

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Monika Marzec

Sekretarz: dr Arkadiusz Rudzki

Skarbnik:dr inż. Ewa Chrzumnicka

Członek:dr hab. Zbigniew Galewski
Członkowie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:dr. hab. inż. Wiktor Piecek

Członek: dr. hab. inż. Przemysław Kula

Członek:dr inż. Olga Chojnowska


©2018 Admin: Wojciech Tomczyk